21 dagar och ett resultat

Make it Happen

21 dagar och ett resultat

RESULTATET AV 21 DAGAR

21 Dagar var ett experiment. Resultatet är interessant men ej statistiskt säkerställt. Inte alls. Detta var bara ett experiment i att fråga vad folk är för.

50 deltog.

Det kom in 13 förslag och 225 röster på förslagen.

Många deltagare verkar intresserade av att (1) samarbeta över blockgränser för att sätta Sveriges bästa framför prestige och politiskt spel, (2) respektera alla människors lika värde och (3) hitta sätt att förenkla för och stötta mindre och medelstora företag för att dessa ska kunna utvecklas och skapa jobb. Som sagt, ej statistikt säkerställt. Kanske intressant dock i dessa tider.

Topp 10 konsensusförslag nedan (%). Procentsatsen betyder andelen av alla som röstade på ett förslag som håll med om det:

 1. Samarbeta över blockgränser och sätta Sveriges bästa framför prestige och politiskt spel, 96%
 2. Respektera alla människors lika värde, 96%
 3. Hitta sätt att förenkla för och stötta mindre och medelstora företag för att dessa ska kunna utvecklas och skapa jobb, 96%
 4. Våga ta obekväma beslut när det gäller att minska bil-och flygåkandet för att klara klimatmålen, 92%
 5. Förstatliga skolan, 83%
 6. Ge hushållen större förutsättningar till bättre miljöval, via te.x. skattereducering eller miljöpremier, 82%
 7. Skapa ett jämställt, kapitalistisk, tillväxtvänligt och miljövänligt samhälle, 44%
 8. Gå in i det nya förtroendet/uppdraget med ödmjukhet och med ambitionen att frånta rätten från
  icke demokratiska organisationer rätten att demonstrera och verka i det publika rummet, 43%
 9. Inför en fastighetsskatt kopplad till fastighetens marknadsvärde (även för bostadsrätter). Skatten bör ha ett tak i förhållande till hushållets inkoms, 40%
 10. Introducera arvsskatt, 35%

Tack till alla som deltog.